Iedereen in Nederland heeft te maken met belastingen. Inkomsten- en vennootschapsbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting, loonbelasting en sociale verzekeringen, erf- en schenkbelasting, motorrijtuigenbelasting en BPM.

Maar mensen en bedrijven in Nederland krijgen ook te maken met buitenlandse bedrijven. Omgekeerd zijn er ook mensen en bedrijven buiten Nederland die met Nederlandse belastingen te maken krijgen.

Belastingadvies is een ruim begrip. Enerzijds analyseren wij uw verplichtingen in het kader van de belastingheffing en kijken of uw bedrijf voldoet aan de wettelijke formaliteiten. Dit doen we bijvoorbeeld met risicoanalyses. Anderzijds zoeken we de mogelijkheden om belastingheffing te besparen op korte en lange termijn. Meer weten?

Bij advies op korte termijn kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende vragen:

 • Moet ik de auto rekenen tot mijn privé of zakelijk vermogen?
 • Moet ik nu investeren of volgend jaar?
 • dividend opnemen voordeliger van salaris?
 • Kan ik een voorziening voor milieurisico’s of garanties vormen?
 • Moet ik voor de btw belast of onbelast verhuren?

Bij advies op de lange termijn moet u bijvoorbeeld denken aan:

 • Moeten uw bv’s een fiscale eenheid vennootschapsbelasting vormen of niet?
 • Is het voor de overdrachtsbelasting beter dat het bedrijfspand in een aparte bv zit?
 • Hoeveel inkomstenbelasting moet ik betalen bij staking of overdracht van het bedrijf?
 • Hoe kan ik dat zoveel mogelijk vermijden?
 • Is pensioen in eigen beheer wel fiscaal voordelig en welke regels gelden daarbij?
 • Hoe kan ik voor mijn kinderen erfbelasting besparen?

Terug naar onze diensten